دونا
منو
  • برگزیده شده به عنوان خلاق ترین کترینگ در جهان توسط گروه بین المللی IRCG
            (International Rail Catering Group)

کترینگ دونا دارنده گواهینامه های زیر می باشد:

  • ISO9001:2008 (استاندارد مدیریت کیفیت)
  • SO22000:2005 (سیستم مدیریت ایمنی در صنایع غذایی)
  •  HACCP (استاندارد تجزیه و تحلیل خطرات و کنترل نقاط بحرانی سیستم ایمنی غذایی)
  •   (-Good Manufacturing Practices) GMP